Aanmelding

U kunt uzelf of uw kind telefonisch of via een e-mail aanmelden. Tijdens het eerste telefonische contact of via de mail kunt u een korte schets geven van de reden van aanmelding. Daarna kan een afspraak gemaakt worden voor een intake gesprek.

Intake

Afhankelijk van de vragen die de ouders en/of het kind hebben kan dit gesprek alleen met ouders of ook met het kind erbij gevoerd worden. Tijdens het intake-gesprek wordt de hulpvraag nader uitgewerkt en wordt bekeken of DimDio passende hulp kan bieden.

Coaching

Na het intake-gesprek kan de coaching starten. Elk coachingstraject wordt volledig afgestemd op uw kind. Er kan gebruik worden gemaakt van verschillende werkvormen en methodieken. Vaak is na 3 tot 6 sessies al een duidelijke positieve verandering zichtbaar.  Omdat het nadrukkelijk de bedoeling is dat de verbetering thuis door blijft gaan, werk ik intensief samen met de ouders. Samen ontdekken we wat voor uw situatie het beste werkt en waarmee u uw kind thuis verder kunt helpen. Tijdens de laatste 10 minuten van de sessie bent u welkom om erbij te zijn. U kunt dan zien en horen wat er aan de orde is geweest en wat er nog nodig is. Ook bij de coaching van oudere kinderen is er afstemming met de ouders, hier wordt meer toegewerkt naar eigen zeggenschap en verantwoordelijkheid.

Soms is een groepstraining voor een kind de meest effectieve weg.

Afsluiting

Elk coachingstraject wordt afgesloten door middel van een gesprek samen met u en uw kind.

Verhindering

Kan een afspraak niet doorgaan? Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren worden afgezegd. Afspraken, die niet tijdig worden afgezegd, worden in rekening gebracht.

Tarieven

Kennismakingsgesprek (20 min, kan ook telefonisch) gratis en geheel vrijblijvend
Intakegesprek (1 uur, hierin bespreken we de hulpvraag of het leerdoel) € 65,-
Coaching (incl. voorbereiding en verwerking) € 65,- per uur
Tussen-evaluatie/ eind-evaluatie (30 min.) € 35,-
Afstemmingsgesprek met school (30 min.) € 35,-
Training Ik Leer Leren! (5x 1½ uur, incl. werkboek) € 185,- per kind  (groepstraining)
Weerbaarheidstraining ( 9x 1½ uur) € 270,- per kind  (groepstraining)
Deelnamen aan Dromenbouwers (8x 1½ uur) € 275,- per kind

 

Bij coaching op locatie worden voor reistijd en reiskosten €15,00 per 30 minuten gerekend.

Genoemde tarieven zijn voor particulieren. Deze tarieven zijn vrijgesteld van BTW. Voor organisaties gelden andere tarieven. Neem hiervoor vrijblijvend contact met mij op.
Vaak worden trainingen niet vergoed door de verzekeringsmaatschappij met de volgende reden:‘Trainingen en cursussen met een sociaal karakter betalen wij niet. Alleen een behandeling met een medisch karakter’
Wel kan vanuit PGB begeleiding vergoed worden.