Algemeen

DimDio

 • werkt met korte trajecten; de doelstelling is toe werken naar zelfoplossend vermogen.
 • werkt volgens plan, maar wel op maat en passend bij kind, ouders en eventueel school.
 • gaat altijd op zoek naar eigen talenten en mogelijkheden. Van meet af aan moet het kind / de puber/ de ouders het gevoel hebben “Dit kan ik” en “Hier heb ik wat aan”.
 • sluit aan bij wat dagelijks nodig of bruikbaar is voor het kind en de ouders.
 • kiest vooral doen en ervaren als leerweg.
 • werkt met kleine groepen (max. 4 deelnemers). Groot genoeg voor interactie en samenwerking. Klein genoeg voor het krijgen van persoonlijke aandacht en tijd. Voor grotere groepen komt er een co-trainer bij.

Individueel

De aanpak en de inhoud van individuele coaching hangt af van de vraagstelling van het kind.
Soms heeft het kind zelf geen specifieke hulpvraag, maar de ouders wel, Dan wordt bekeken welke route het beste past bij de gegeven situatie. De coaching kan bijvoorbeeld ook eerst indirect via de ouders verlopen. Soms geven nieuwe perspectieven en inzichten voldoende kracht om de probleemsituatie zelf op te lossen.
De coaching  kan ook direct starten bij het kind/de puber.
Bij elke individuele coaching zal er van begin af aan worden gekozen voor openheid. Het kind begrijpt daardoor waarom het komt. Het is belangrijk dat het ervaart dat het actief mag meedenken bij het bepalen van het doel  en dat het zelf voordeel  heeft van de activiteiten die worden gedaan.  De creatieve, oplossingsgerichte benadering in de coaching helpt daarbij.
Individuele coaching is ondersteuning op maat. Deze moet passen bij de specifieke kenmerken van het kind. Het gaat mij daarbij niet om een labeltje. Geen enkel kind past daarin. Het gaat mij om het contact maken en samen op zoek gaan naar mogelijkheden en oplossingen:

 • Het kind leert te kijken naar eigen kwaliteiten en talenten en ontdekt hoe het die kan benutten. Versterkend voor het zelfvertrouwen!
 • Het kind leert ook dat het – net als iedereen – minder sterke kanten heeft. Door ook hiernaar te kijken weet het wat het nog te leren heeft: een nieuwe vaardigheid of een compensatie van iets wat het niet kan veranderen. Versterkend voor de weerbaarheid!
 • Het kind leert dat het zelf invloed kan hebben op wat het denkt en doet. Het leert zo positiever en zelfbewuster in het leven te staan.

Voor het behalen van gestelde doel kunnen verschillende werkvormen worden gebruikt uit het brede arsenaal van materialen en methodieken die ik tot mijn beschikking heb. Zie  over mij.

Ik besteed graag aandacht aan lichaamstaal en beeldende communicatievormen, omdat ik daar sterk in geloof. Want hiermee lukt het vaak beter om zichtbaar en bewust te maken wat nog niet onder woorden kan worden gebracht. Met name gerichte tekenopdrachten bieden mogelijkheden om goed aan te sluiten bij de echte beleving van het kind / de puber. En dat is een mooi begin!
Werkvormen die ik veel gebruik zijn:

 • (Rollen)spel
 • Verhalen en visualisaties
 • Tekenen, schilderen en het maken van collages. Kijk op Creatieve Communicatie.
 • Inzichtgevende praktische ervaringen voor het leren leren

Groepstrainingen

IK LEER LEREN

Dit is een speciaal ontwikkelde training voor kinderen vanaf groep 7/8 tot en met de middelbare schoolleeftijd.
Op deze leeftijd worden nieuwe leergewoontes gevormd. Motivatie en zelfvertrouwen zijn daarbij belangrijke pijlers. De kinderen ontdekken in deze groepstraining hun persoonlijke leerstijl. Als kinderen al vroeg leren waar hun kwaliteiten liggen en hoe ze deze kunnen versterken kunnen ze hier nog lang profijt van hebben. Het vergelijken met en leren van groepsgenoten werkt hierbij zeer versterkend. Het is ook mogelijk om deze training, of onderdelen daaruit, individueel te volgen. Aan het eind van de training heeft ieder kind zelf een persoonlijk plan van aanpak gemaakt.
Klik op Ik Leer Leren voor meer informatie en data.

Weerbaarheidstraining

Elke dag komen kinderen en pubers in situaties terecht waarin ze tegenstand moeten of willen bieden. Daarvoor moeten ze in staat zijn om hun eigen krachten op een positieve manier in te zetten en daarbij ook rekening te houden met de grenzen van anderen. De training werkt op vier gebieden waarop kinderen en pubers hun kracht leren kennen en gebruiken: fysieke, sociale, mentale en verbale weerbaarheid.
In 9 lessen leren de kinderen beter wie ze zijn en leren ze keuzes maken die bij hen passen. Hun weerbaarheid groeit, gebaseerd op zelfvertrouwen en een open blik op de wereld om hen heen.
Klik op Weerbaarheidstraining voor meer informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dromenbouwers

In deze tijd van eindeloze mogelijkheden en uitdagingen hebben kinderen en jongeren het soms moeilijk om hun eigen weg te vinden en om woorden te geven aan wat ze nu echt willen. Deze groepsactiviteit is bedoeld voor kinderen of jongeren, die durf willen krijgen om te doen waar ze van dromen. Als ze hebben ervaren hoe leuk en verrassend het is om creatief te denken en hun eigen oplossingen te kunnen bedenken, kunnen ze daar in hun verdere ontwikkeling veel aan hebben.

Klik op Dromenbouwers voor meer informatie.
Zie ook onze Facebook pagina.

Weet jij goed wat je wilt? Of kijk je vooral naar wat anderen leuk vinden en doen en vind je het best lastig om je eigen weg te ontdekken? Hoe lijkt het je om met de dromenbouwers je eigen droomkasteel te bouwen? Tijdens het bouwen ontdek je vanzelf wat bij jou past en hoe jij jouw leventje het fijnste zou kunnen inrichten.

Wat is het? : Een werk plaats waar je op een dromen kunt bouwen en uitproberen, zodat je kunt ervaren of je ze ook in het echt waar wilt maken.

Wat gaan we doen? Op een speelse en creatieve manier gaan we activiteiten doen die jou uitdagen om dingen over jezelf te ontdekken. Alles begint met een droom. En dromen kunnen niet gek genoeg zijn. In de werkplaats gaan we die dromen levend maken. We gaan er mee spelen tot we ze kunnen vangen en we ze kunnen vertellen in woorden.

Wat krijg je als je meedoet?
Meer zelfbewustzijn

Waar merk dat aan?
* Je weet beter wie je bent
* Je weet beter wat je wil
* Je kunt beter overbrengen aan anderen wat belangrijk is voor jou

Wie mogen meedoen? Alle kinderen van de basisschool en de onderbouw van de middelbare school, die het uitdagend vinden om op een leuke manier meer over zichzelf te ontdekken. We maken leeftijdsgroepjes, zodat je altijd met leeftijdsgenoten in een groepje

Coaches: Marlies van Driel en Yananda Dissen, beiden trainer en coach met ruime ervaring met het werken met kinderen en jongeren.

Voor het verhaal achter de Dromenbouwers klik hier.

Deze training is geïnspireerd op de methode van Bertha Verschueren.
Weerbaar zijn betekent in staat zijn om tegenstand te bieden. Elke dag komen kinderen en pubers in situaties terecht waarin ze tegenstand moeten of willen bieden. Daarvoor moeten ze in staat zijn om hun eigen krachten op een positieve manier in te zetten. Deze training werkt op vier gebieden waarop kinderen en pubers hun kracht leren kennen en gebruiken:

In 9 lessen van  1½ uur leren de kinderen beter wie ze zijn en leren ze keuzes maken die bij hen passen. Hun weerbaarheid groeit, gebaseerd op zelfvertrouwen en een open blik op de wereld om hen heen.
Tarief per kind: € 250,- (inclusief BTW)

Neem voor meer informatie en data contact met mij op.

Creatieve Communicatie is het geven van bewust gekozen tekenopdrachten om daarna via de tekening in gesprek te komen met het kind.
Tekenen geeft kinderen de gelegenheid om in alle rust, dus zonder inmenging van anderen, hun eigen beelden, belevingen en gevoelens af te tasten en op papier uit te werken. Hierdoor is het een fantastische manier om contact te maken met kinderen en in gesprek te komen over wat hen bezighoudt en over hoe zij zichzelf zien, ook in het contact met anderen.
Het onder woorden brengen van gevoelens en gedachten, die soms moeilijk bespreekbaar zijn, lukt hiermee vaak makkelijker, ook als het kind in zijn mondelinge taal nog niet zo vaardig is. Het heeft immers zelf voor de visuele ondersteuning gezorgd. Door bij de tekening aan te sluiten, sluit je vanzelf aan bij de beleving van het kind. Dat motiveert en enthousiasmeert. Een tekening kan een mooi uitgangspunt bieden voor een probleemoplossende fantasie of het oefenen van een vaardigheid.

Dit is een speciaal ontwikkelde training voor kinderen vanaf groep 7/8 tot en met de middelbare schoolleeftijd. Op deze leeftijd worden nieuwe leergewoontes gevormd. Motivatie en zelfvertrouwen zijn daarbij belangrijke pijlers. De kinderen ontdekken in deze groepstraining hun persoonlijke leerstijl. Het is vooral een doe training, waarbij kinderen met behulp van materialen, testen, oefeningen en spelvormen leren over leren. Als kinderen al vroeg leren waar hun kwaliteiten liggen en hoe ze deze kunnen versterken kunnen ze hier nog lang profijt van hebben. De kracht van de groep is dat kinderen ook van elkaar kunnen leren. Volwassenen kunnen adviseren en begeleiden maar kinderen kijken toch vooral naar elkaar.
Onderwerpen die in 5 lessen van 1 ½ uur aan bod komen zijn:

Aan het eind van de training heeft ieder kind zelf een persoonlijk plan van aanpak gemaakt en een werkboek als naslagwerk in bezit.
Voor pubers en jongeren die al gevorderd zijn in het voortgezet onderwijs, maar die vastlopen kan de Ik Leer Leren training  in aangepaste vorm een goede keus zijn om weer plezier en vertrouwen te krijgen in het leren.
Het is ook mogelijk om deze training, of onderdelen daaruit, individueel te volgen.
Tarief  groepstraining per kind: € 182,50 per kind  (incl. werkboek)
Tarief voor individuele training is het geldende tarief voor individuele coaching.  Het werkboek kost  € 32,50

Neem voor meer informatie en data contact met mij op.