Motivatie

Mijn naam is Marlies van Driel. Al ruim 35 jaar begeleid ik met veel plezier kinderen, jongeren, ouders en professionals in verschillende settings. In die tijd heb ik ook veel van hen geleerd. Mijn huidige baan als ambulant dienstverlener-cluster 2 in het onderwijs geeft nog steeds veel voldoening. Maar hoe leuk is het om daarnaast een eigen praktijk te hebben, waarin ik al mijn ervaring, kennis en vaardigheden kan bundelen voor coaching op maat! Zo kan ik ook andere kinderen, jongeren en ouders, die mijn hulp vragen, ondersteunen.  En hoe uitdagend is het om daarbij werkvormen te gebruiken en ontwikkelen, die aansluiten bij mijn eigen plezier en overtuiging om dingen op een ontdekkende, creatieve manier aan te leren!

Werkervaring

 • Kinderrevalidatie
 • Regulier en speciaal basisonderwijs
 • Regulier en speciaal voortgezet onderwijs
 • Speciaal basisonderwijs (SO cluster 2: leerlingen met problemen met spraak, taal, gehoor en sociale communicatie)
 • Als logopedist, ambulant dienstverlener, communicatiedeskundige, coach en trainer sociale en communicatieve vaardigheden

Gecertificeerd als

 • Kindercoach
 • Specialist  Creatieve Communicatie
 • Trainer Sociale vaardigheden
 • Trainer Vriendentraining, een training voor kinderen en jongeren met (faal)angst en depressie
 • Trainer Ik Leer Leren, een training voor leerlingen van groep 7 en 8 basisschool en van de onderbouw middelbare school

Expertise in begeleiding van kinderen met

 • een geringe communicatieve redzaamheid (spraak/taal/interactie)
 • een auditieve beperking ( slechthorend, doof, CI)
 • problemen met leren of studievaardigheden
 • een autisme-spectrumstoornis
 • AD(H)D
 • problemen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling
 • gedragsproblemen
 • sensomotorische problemen

Vaardig in

 • Oplossingsgericht werken
 • Toepassen contextuele benadering
 • Werken met verschillende methoden op het gebied van weerbaarheid en sociale vaardigheden
 • Ontspanningstechnieken en onderlinge kindermassage
 • Verschillende methodieken op het gebied van leren leren
 • Begeleiden bij verdriet na scheiding of verlies
 • De Nederlandse GebarenTaal

Mede-auteur van

 • “Jouw Verhaal en Mijn Verhaal”, een methodiek voor het oplossen van hardnekkige sociale kwesties bij mensen met een vorm van autisme.
 • Sociaal Vaardig Communiceren, een training sociale vaardigheden voor kinderen met communicatieve beperkingen (alleen in gebruik bij scholen en diensten van cluster 2)

Kan steunen op

 • Een groot netwerk van collega professionals in onderwijs en hulpverlening om mee samen te werken en kennis te delen

Creatieve Communicatie is het geven van bewust gekozen tekenopdrachten om daarna via de tekening in gesprek te komen met het kind.
Tekenen geeft kinderen de gelegenheid om in alle rust, dus zonder inmenging van anderen, hun eigen beelden, belevingen en gevoelens af te tasten en op papier uit te werken. Hierdoor is het een fantastische manier om contact te maken met kinderen en in gesprek te komen over wat hen bezighoudt en over hoe zij zichzelf zien, ook in het contact met anderen.
Het onder woorden brengen van gevoelens en gedachten, die soms moeilijk bespreekbaar zijn, lukt hiermee vaak makkelijker, ook als het kind in zijn mondelinge taal nog niet zo vaardig is. Het heeft immers zelf voor de visuele ondersteuning gezorgd. Door bij de tekening aan te sluiten, sluit je vanzelf aan bij de beleving van het kind. Dat motiveert en enthousiasmeert. Een tekening kan een mooi uitgangspunt bieden voor een probleemoplossende fantasie of het oefenen van een vaardigheid.